නුඹ දුන්නු දුක් නිසා.... මගේ වෙඬරු හිත කවි වුනා....

08 June 2011

මට මා පවා අද නැති වී ගිහින්.......

මේ පු0චි හිතට ල0 වෙන්න
හුග දෙනෙක් මග බලන කොට
ම0 පෙරුම් පිරුවෙ පු0චි හිතත්
අරන් ඔය හිතට ළ0 වෙන්න.......

කල්ප කාලයක් තිස්සෙ ඔය ඇස්
මට මුණගැහෙනකොට
මට හිතුනෙම ස0සාර
පුරුද්ද වෙන්නැති කියලා....

ඇසට ඇස හමුවුන වෙලාවක
දරන්න බැරි කප්පරක් ආදරේ
ඔය දෙපා ළග විසිරිලා යද්දි....
මට මගේ මුළු ලෝකෙම නැති වුනා......
                                                                                 

Post Comment

කාලය කොයි තරම් නපුරුද.....

 උදේට ඉර පායනවා..හවසට ඒ ඉර බැහැගෙන යනවා....ලෝකෙටම කළුවර ඉතුරු කරලා....
කාලය ගත වෙනවා පුදුම ඉක්මනට... 
ඒත්..... 
මම තවමත් එතනමයි......
ඔව්... ඔයා එනකම් බලාගෙන ඉන්න මම හැමදාම එතනමයි....
ඔයා එනකම් ජීවිතේ නැවතිලා....මටම පුදුමයි.....
ඔයා නැති ජීවිතයක්.......
ඇස් දෙක රිදෙනකම් මම බලන් හිටියා.....
අනේ.... ඔයා හුගාක් දුර ගිහින්....
ඔව්.....හුගාක්.......
         
           සදා කල් මගේ ජීවිතෙන්..
           පළා ගිය සැනසුම් සුසුම්.....
           අතරමැද තුංමංසලේ........
           තවම වැළපෙමි මම ඔහේ........

Post Comment